Nu wij als vereniging verder gaan onder de nieuwe naam Zuidlaren Trojans hoort daar natuurlijk ook nieuwe teamkleding bij. De ontwerper van het logo Hein Scholma heeft verschillende ontwerpen gemaakt voor de teamkleding. Er zijn 2 ontwerpen geselecteerd die wij aan jullie willen voorleggen en waar je op mag stemmen.

Je kunt op twee manier jouw stem uitbrengen:

  1. Op zaterdag 15 juni zal er tijdens het Mixtoernooi, de ALV en gedurende de BBQ een stembus staan waar jij jouw keuze kenbaar kunt maken.
  2. Een e-mail sturen met daarin: Naam, team en jouw keuze gericht aan secretaris@zuidlarentrojans.nl

Tot zaterdagavond 15 juni 22 uur kun je stemmen en daarna worden de stemmen geteld en wordt de uitslag tijdens de BBQ bekend gemaakt. De meeste stemmen gelden en bij een gelijke stand beslist het bestuur.

Het bestuur is zeer benieuwd naar de uitslag!

1  Zwart / Wit – reversible

2 Half zwart half bruin – non reversible