RICHTLIJNEN VOOR TRAINERS

Als trainer van BV Zuidlaren Trojans heb je een aantal verantwoordelijkheden tegenover je club. In dit document kun je zien wat er van je gevraagd wordt. Het klinkt misschien streng maar ze zijn er juist zodat we met zo veel mogelijk plezier kunnen basketballen. De meeste richtlijnen zijn ook erg vanzelfsprekend. Dit zijn richtlijnen, in individuele gevallen kan er in overleg met trainer en/of bestuur worden afgeweken van deze richtlijnen.

Training:

 • Veiligheid van spelers en jezelf is de eerste prioriteit!
 • De tweede prioriteit is gezelligheid en plezier in basketbal!
 • De trainer maakt een jaarplanning voor training waarin (realistische) doelstellingen en een globale planning van de trainingsinhoud geformuleerd worden.
 • Als spelers niet komen trainen melden ze zich minimaal twee uur van te voren af bij de trainer.
 • De trainer zorgt dat hij van alle spelers de gegevens heeft. (verkrijgbaar bij ledenadministratie)
 • De trainer houdt zelf zijn uren bij en geeft die 2 keer per jaar door aan de penningmeester
 • De trainer is in principe minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig.
 • De trainer let erop dat zijn team de vorige training niet verstoort.
 • De trainer houdt een presentielijst bij.
 • Als spelers twee weken niet zijn gekomen zonder af te melden worden ze gebeld door de trainer. Als een speler zich wel afmeld maar de reden niet duidelijk is zal de coach na vier weken ook opbellen.
 • Nieuwe spelers mogen drie keer gratis mee trainen, daarna geeft de trainer een aanmeldingsformulier mee naar huis. Dit formulier wordt opgestuurd per post of gemaild naar de ledenadministratie.
 • Trainer wijst leden op hun taken bij wedstrijden (blijft de verantwoordelijkheid van spelers)
 • Het team zet onder leiding van de trainer het veld op.
 • De sleutel van de kast gaat na gebruik in de ballenmand tot het eind van de avond.
 • Trainers letten er gezamenlijk op dat trainingen op tijd beginnen en afgelopen zijn.
 • De trainer draagt er zorg voor dat de spelers de Zwet/Kimme netjes houden en spreekt overtreders aan op hun gedrag

Wedstrijden:

 • De coach is een half uur van te voren aanwezig.
 • Spelers zetten het speelveld op onder leiding van de coach, nog voordat ze zich omkleden
 • De coach vult de wedstrijdformulieren in
 • Er is in principe een line-up waar de coach ook in meeloopt. Als er geen line-up is dan geeft de coach voor aanvang de beide scheidsrechters en de coach van de tegenstander een hand
 • Tijdens de wedstrijd let de coach erop dat de bank zich rustig houdt
 • In principe communiceert alleen de aanvoerder met de scheidsrechters, als je een vraag hebt stel hem in de rust of na de wedstrijd.
 • Spelers die een grove onsportieve overtreding maken worden in principe direct gewisseld. Als er geen wissels zijn of tactische overwegingen om niet te wisselen. Wordt de speler in ieder geval door de coach aangesproken op zijn gedrag.
 • Probeer zo veel mogelijk alle spelers speeltijd te geven. Weeg ook de aanwezigheid en inzet op trainingen mee.
 • Probeer als je ruim voor staat de spelers wat meer te laten spelen die anders weinig spelen.
 • Na de wedstrijd geeft de coach de tegenstanders en scheidsrechter een hand en wordt de tafel bedankt. De coach ziet erop toe dat de spelers dit ook doen.
 • Als er troep gemaakt is bij de spelersbank zorgt de coach ervoor dat de spelers dit zelf opruimen.
 • Als het veld opgeruimd moet worden ziet de coach dat alle spelers dit goed, snel en gezamenlijk doen.
 • De coach krijgt twee doordrukwedstrijdformulieren, daarvan moet er één naar de webmaster. Het origineel gaat naar de wedstrijdsecretaris. Ook bij uitwedstrijden niet vergeten twee formulieren mee te nemen.
 • Bij uitwedstrijden worden ouders bedankt voor het rijden