LIDMAATSCHAP

 

1. Lid worden van BV Zuidlaren Trojans?
Leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging! Klik op de knop hierboven en vul het formulier in.

Ben je al eens lid geweest van een basketball vereniging en wil je nu lid worden van
BV Zuidlaren Trojans. Laat dan het volgende formulier bij je vorige basketball vereniging invullen en voeg het toe aan het aanmeldformulier: schuldvrijverklaring-nbb

Contributie seizoen 2022/2023

Heren 1 – wedstrijden  €     300,00
Heren 2 – wedstrijden  €     300,00
Heren 2 – recreanten  €     195,00
MU16 – wedstrijden  €     270,00
MU16 – recreanten  €     195,00
Peanuts  €     110,00
Recreanten  €     180,00

Al je nog vragen hebt gebruik dan het contactformulier.

2.Lidmaatschap beëindigen?
Mocht je om welke reden dan ook je willen afmelden als lid, dan moet je vóór 1 mei  van het lopende seizoen dit schriftelijk melden bij de ledenadministratie. Klik op de knop hierboven om het afmeldformulier in te vullen.

Let op!
Wanneer jij jouw lidmaatschap tussentijds opzegt, ben jij het restant van de contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen en volgt er geen restitutie. 

 

3. Gegevens aanpassen?
De vereniging wil graag over jouw juiste gegevens beschikken.
Vul daarom het mutatieformulier in als één van de volgende gegevens gaat wijzigen:
– woonadres
– e-mailadres
– bankgegevens

4. Informatie indien uw kind om financiële redenen geen lid kan worden

A. Jeugdsportfonds Drenthe creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
Is een gemeente aangesloten bij Jeugdsportfonds Drenthe dan kan via een intermediair een aanvraag ingediend worden. Veel gemeenten zijn aangesloten bij Jeugdsportfonds Drenthe, waaronder de gemeente Tynaarlo en Aa en Hunze.
Er gelden basisspelregels en in enkele gevallen hanteert de gemeente aanvullende spelregels.

Voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/

B.  Stichting Leergeld Noord Drenthe richt zich op ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar,

  • met een inkomen tot  120% van de voor hen geldende bijstandsnorm, dan wel huishoudens die door de Gemeentelijke Kredietbank Drenthe van een week/leefgeld moeten rondkomen,
  • die in de Gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo wonen,
  • en die de kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgen via de voorliggende voorzieningen van de Gemeenten.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor vergoeding van de volgende zaken:

  • sportclub (contributie, kleding of schoeisel)
  • kunstzinnige vorming (muziek, dans, toneel)
  • bijdragen schoolreis
  • ouderbijdrage scholen
  • fiets (voor kinderen op voortgezet onderwijs)
  • (tweedehands) computer of tablet (voor een gezin met kinderen vanaf groep 8 en op het voortgezet onderwijs)

Een aanvraag dient concreet te zijn voordat ze in behandeling kan worden genomen, dat wil zeggen dat het doel van de aanvraag duidelijk moet zijn. Bijvoorbeeld om welke sport en om welke club gaat het? Wat zijn de kosten? Is er nog meer nodig voor andere kinderen? Deze vragen komen allemaal  aan bod tijdens het huisbezoek.

De aanvraag wordt getoetst aan o.a. het (gezamenlijke) inkomen en de criteria die Leergeld Noord Drenthe hanteert.

Na het huisbezoek worden de gegevens van de aanvraag in orde gemaakt door de intermediair om vervolgens te kunnen worden beoordeeld door de coördinator van Leergeld Noord Drenthe.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het gehonoreerde bedrag overgemaakt aan de organisatie of leverancier, waarvoor het is aangevraagd. Zo worden schoolkosten rechtstreeks overgemaakt aan de school en wordt contributie rechtstreeks overgemaakt aan de betreffende sportvereniging en wordt de betaling voor een fiets of computer rechtstreeks overgemaakt aan de leverancier.

Alleen kosten van een lopend seizoen/schooljaar worden vergoed. Bestaande schulden/oude nota’s komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De aanvrager krijgt van de coördinator een Leergeldbrief thuisgestuurd met daarin de beslissing.

https://www.leergeld.nl/noorddrenthe/wat-aan-te-vragen/