RICHTLIJNEN VOOR SCHEIDSRECHTER

Als scheidsrechter van BV Zuidlaren Trojans heb je een aantal verantwoordelijkheden tegenover je club. In dit document kun je zien wat er van je gevraagd wordt. Het klinkt misschien streng maar ze zijn er juist zodat we met zo veel mogelijk plezier kunnen basketballen. De meeste richtlijnen zijn ook erg vanzelfsprekend. Dit zijn richtlijnen, in individuele gevallen kan er in overleg met trainer en/of bestuur worden afgeweken van deze richtlijnen.
Basketbal is leuk, dus hou het gezellig en sportief als scheidsrechter!

 • Als scheidsrechter sta je minimaal 15 minuten voor de wedstrijd aangekleed in de zaal.
 • Je draagt een lange broek, een grijs of oranje scheidsrechtersshirt en sportschoenen.
 • Je hebt een fluitje bij je en je kunt je legitimeren.
 • Geef de tafelaars voor aanvang van de wedstrijd een hand.
 • Overleg van te voren met je medescheidsrechter en tafelaars of er nog zaken zijn waar je op moet letten.
 • De hoofdscheidsrechter kan overrulen. Beide scheidsrechters zijn gelijkwaardig en fluiten in hun eigen gebied tenzij er afspraken zijn gemaakt. Bij onenigheid kan worden overlegd. De hoofdscheidsrechter geeft uiteindelijk de beslissing.
 • De scheidsrechter is voor z’n eigen gebied verantwoordelijk.
 • Voor de wedstrijd zorg je voor een line-up.
 • Probeer vooral het eerste kwart het spel kort te houden en strak te fluiten, dan houd je de wedstrijd onder controle en kun je later de teugels iets laten vieren.
 • Zorg dat je met je medescheidsrechter op één lijn zit.
 • Houdt zo veel mogelijk afstand tot de tafel, tenzij de tafelaars je hulp nodig hebben. Ga nooit met twee scheidsrechters bij de tafel staan.
 • Tussen kwarten en in time-outs ga je als scheidsrechters in het veld bij elkaar staan en kun je even overleggen wat goed en minder goed gaat.
 • Houd de wedstrijd sportief en gezellig. Fluit streng maar wel rechtvaardig.
 • Wees duidelijk wat je beslissing is en geef deze goed aan.
 • Negeer het publiek.
 • Ga niet in op commentaar van coach, begeleiders of spelers. Verwijs dit naar de rust of zelfs na de wedstrijd en ga dan het gesprek aan.
 • In principe wordt er niet gecommuniceerd met scheidsrechters. De aanvoerder mag wel om korte opheldering vragen, geef die dan ook. Laat coaches alleen een vraag stellen in de rust of na de wedstrijd.
 • Probeer jonge spelers ook iets te leren als je fluit.
 • Bij U14 is zoneverdediging verboden in elke vorm. Gebeurt dit toch geef dan eerst een waarschuwing, gaat het door dan een technische fout coach.
 • Na de wedstrijd bij de tafel gaan staan zodat je een hand kan krijgen van de spelers,coach en begeleiders.
 • Na de wedstrijd niet vergeten de scoresheet af te handelen en de tafelaars te bedanken.
 • Het witte papier moet naar de wedstrijdsecretaris.

Hand-out_verenigingscursus_versie_3.2_